Mrazuvzdorné trubice a ich použitie na prevádzkach

Mrazuvzdorná trubica je neónová trubica, ktorá je schopná svietenia v mínusových teplotách. Aký je rozdiel medzi klasickou a mrazuvzdornou trubicou?Pre vysvetlenie si najskôr povedzme ako funguje klasická neónová trubica.

1024px-Neon

Zapálenie a udržiavanie výboja

Žiarivka vyžaduje (na rozdiel od žiarovky) pomocnú elektroniku pre zapálenie a udržiavanie výboja. Pri lineárnych žiarivkách sa dosiaľ využíva tradičné riešenie (pozri nižšie) – žeraviace elektródy na koncoch žiarivkovej trubice a tlejivkový štartér na vytvorenie vysokonapäťového impulzu pre počiatočnú ionizáciu plynu v trubici, ktorá umožní vznik výboja.

Pre obmedzenie veľkosti prúdu, tečúceho následným samostatným tlejivým výbojom sa využíva predradená tlmivka alebo rezistor. Bez obmedzenia veľkosti prúdu by tlejivý výboj prešiel do oblúkového, ktorý by žiarivku poškodil.

Pri kompaktných žiarivkách plní všetky tieto funkcie tzv. elektronický predradník.

Princíp činnosti zapojenia

  • V pokojnom stave bez napájania je plyn v žiarivke nevodivý a bimetalový kontakt štartéra je rozpojený.
  • Po pripojení napájania štartér funguje ako tlejivka a tlejivý výboj postupne zohrieva bimetalový kontakt.
  • O krátky čas sa bimetalový kontakt zopne a uzatvorí tak obvod, obsahujúci tlmivku a žeraviace elektródy trubice. Rozžeravené elektródy emitujú do okolia elektróny, ktoré pomáhajú ionizovať plyn na koncoch žiarivkovej trubice. V jadre tlmivky vznikne vplyvom prechádzajúceho prúdu magnetické pole.
  • Keďže so zopnutím bimetalového kontaktu zároveň zanikol tlejivý výboj v štartéri, kontakt postupne chladne a po chvíli sa rozpojí. Na tlmivke vznikne vplyvom elektromagnetickej indukcie v dôsledku zanikajúceho magnetického poľa krátky impulz vysokého napätia, ktorý spolu s emisiou žeraviacich elektród ionizuje plyn v celej trubici. Vzniknutý samostatný tlejivý výboj sa už v žiarivkovej trubici udrží aj pri nižšom napätí.
  • Svietidlo pracuje v prevádzkovom režime. Tlmivka teraz v obvode zohráva úlohu jalového predradeného rezistoru – obmedzuje veľkosť prúdu, tečúceho žiarivkou. Napájacie napätie sa delí na úbytok na žiarivke (prevádzkové napätie žiarivky) a úbytok na tlmivke. Zápalné napätie tlejivky štartéra je vyššie, než prevádzkové napätie žiarivky – štartér sa už preto počas doby prevádzky žiarivky znova nezapáli. Pokiaľ však výboj v žiarivke z nejakého dôvodu zanikne, celý dej sa zopakuje (z toho dôvodu zostávajú žiarivkové svietidlá s chybnou žiarivkou po zapnutí často nepravidelne blikať).

 

Mrazuvzdorné neónové trubice

Pri použití klasických neónových trubíc v studenom prostredí môžeme pozorovať blikanie, zníženú svietivosť alebo problém s naštartovaním balastu.

Typ balastu

Minimálna štartovacia teplota

Magnetický balast T8

+10°C

Elektrický balast T8

+10°C, -18°C

 

Žiaľ výroba mrazuvzdorných trubíc bola pozastavená a neexistuje neónová alternatíva. Ako vyriešiť túto situáciu? Našťastie príchodom LED trubíc sa tento problém vyriešil. LED trubica nepotrebuje plusovú teplotu pre štart a pracuje v rozpätí -20°C až 40°C

Zdroje :
www.lightsearch.com
www.wikipedia.com